Språk

Rom kaller språket sitt romanés som betyr «på romvis». Det kan klassifiseres som et indoeuropeisk språk som har tatt opp i seg ord fra alle områder hvor rom har oppholdt seg over tid. Romanés, i motsetning til romani, som er språket til det norske romanifolket/taterne, er preget av at det har utviklet seg i områder hvor rom har utgjort en betydelig andel av befolkningen, og det er derfor i liten grad blitt grammatisk påvirket av europeiske språk. Norske rom har romanés som morsmål, og de bruker norsk bare i møte med nordmenn. Romanés er en viktig del av roms identitet, og mange har klart å beholde språket til tross for forsøk på utryddelse under andre verdenskrig og Norges politikk i etterkrigstiden. Rom fra ulike land forstår hverandre, og reiseperiodene på tvers av landegrenser bidrar til at rom bevarer språket sitt.

Rom har i mesteparten av sin historie vært et skriftløst folk, og derfor har fortellerkunsten alltid vært høyt verdsatt. Både deres historie og andre former for viktig kunnskap har blitt formidlet gjennom muntlig overlevering fra generasjon til generasjon.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!