Kapittelet om jødene

Banik, Vibeke Kieding og Irene Levin:
Jødisk liv i etterkrigstiden. Integrering og egenart, Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge
red. Anne Bonnevie Lund og Bente Bolme Moen

 • Tapir Akademisk Forlag, 2010, s. 181–196

Bruland, Bjarte:
Det norske Holocaust: forsøket på å tilintetgjøre de norske jødene

 • Holocaustsenteret, 2008

Bruland, Bjarte:
Norske jøder – historie og kultur, Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge
red. Anne Bonnevie Lund og Bente Bolme Moen

 • Tapir Akademisk Forlag, 2010 s. 71–84.

Eriksen, Trond Berg, Håkon Harket og Einhart Lorenz, med bidrag fra Terje Emberland og Izabela A. Dahl:
Jødehat: antisemittismens historie fra antikken til i dag

 • Damm, 2005

Johansen, Per Ole:
Oss selv nærmest: Norge og jødene 1914–1943

 • Gyldendal, 1984

Jødisk museum:
Hva hendte i Norge. Shoah og de norske jødene

 • Jødisk museum, 2012

Mendelsohn, Oskar:
Jødenes historie i Norge gjennom 300 år, to bind

 • Universitetsforlaget, 1969, 1986.

Mendelsohn, Oskar:
Jødene i Norge: historien om en minoritet
Dette er en forkortet skoleutgave av tobindsverket over.

 • Universitetsforlaget, 1992.

Sachnowitz, Herman:
Det angår også deg, fortalt til Arnold Jacoby

 • Cappelen, 1976

Store norske leksikon:
Jødene (SNL AS)

 • http://snl.no/j%C3%B8der
  [Lesedato 15.03.2014]

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!