Litteraturliste

Kapittelet om jødene

Banik, Vibeke Kieding og Irene Levin:
Jødisk liv i etterkrigstiden. Integrering og egenart, Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge
red. Anne Bonnevie Lund og Bente Bolme Moen

 • Tapir Akademisk Forlag, 2010, s. 181–196

Bruland, Bjarte:
Det norske Holocaust: forsøket på å tilintetgjøre de norske jødene

 • Holocaustsenteret, 2008

Bruland, Bjarte:
Norske jøder – historie og kultur, Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge
red. Anne Bonnevie Lund og Bente Bolme Moen

 • Tapir Akademisk Forlag, 2010 s. 71–84.

Eriksen, Trond Berg, Håkon Harket og Einhart Lorenz, med bidrag fra Terje Emberland og Izabela A. Dahl:
Jødehat: antisemittismens historie fra antikken til i dag

 • Damm, 2005

Johansen, Per Ole:
Oss selv nærmest: Norge og jødene 1914–1943

 • Gyldendal, 1984

Jødisk museum:
Hva hendte i Norge. Shoah og de norske jødene

 • Jødisk museum, 2012

Mendelsohn, Oskar:
Jødenes historie i Norge gjennom 300 år, to bind

 • Universitetsforlaget, 1969, 1986.

Mendelsohn, Oskar:
Jødene i Norge: historien om en minoritet
Dette er en forkortet skoleutgave av tobindsverket over.

 • Universitetsforlaget, 1992.

Sachnowitz, Herman:
Det angår også deg, fortalt til Arnold Jacoby

 • Cappelen, 1976

Store norske leksikon:
Jødene (SNL AS)

 • http://snl.no/j%C3%B8der
  [Lesedato 15.03.2014]

Kapittelet om kvenene/norskfinnene

Eriksen, Agnes:
Kummitus ja tähtipoika 1 og 2
Barnebøker på kvensk og norsk

 • Ruija forlag, 2011

Eriksen, Hans Kristian:
Vandrere i grenseland

 • Tiden, 1973

Eriksen, Hans Kristian:
Flukten til havet

 • Tiden, 1985

Eriksen, Knut Einar og Einar Niemi:
Den finske fare: sikkerhetsproblemer og minoritetspolitikk i nord 1860-1940

 • Universitetsforlaget, 1981

Kjelstadli, Knut (red.):
Norsk innvandringshistorie. I kongenes tid, 900–1814

 • Pax forlag, 2003

Kjelstadli, Knut (red.):
Norsk innvandringshistorie
I nasjonalstatens tid, 1814–1940

 • Pax forlag, 2003

Kristiansen, Steinar og Bjørn Hvinden:
Kunnskapsbehov og strategi for kunnskapsutvikling om nasjonale minoriteter
Rapport fra en forskningskonferanse og forslag til oppfølging

 • NOVA, 2007

Lindgren, Anna-Riitta:
«Kvensk i Norge», De mange språk i Norge: flerspråklighet på norsk
red. Tove Bull og Anna-Riitta Lindgren

 • Novus Forlag, 2009

Niemi, Einar:
Kvenene – Nord-Norges finner. En historisk oversikt,
Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge
red. Anne Bonnevie Lund og Bente Bolme Moen

 • Tapir Akademisk Forlag, 2010, s. 33–52.

Niemi, Einar:
Kvenene – Fra innvandrere til nasjonal minoritet,
Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge
red. Anne Bonnevie Lund og Bente Bolme Moen

 • Tapir Akademisk Forlag, 2010, s. 143–62.

Niiranen, Leena:
Finsk som andrespråk i norsk skole – fagets historie og dagens utfordringer

 • Hogskolen i Finnmark, 2011

Ryymin, Teemu og Jukka Nyyssönen:
Synliggjøring, assimilering, agens,
Fortellinger i samisk og kvensk historie
Fortalt fortid: norsk historieskriving etter 1970
red. Jan Heiret, Teemu Ryymin og Svein Atle Skålevåg

 • Pax Forlag 2013

Store norske leksikon:
Kvener (SNL AS)

 • http://snl.no/kvener
  [Lesedato 15.01.2014]

Kapittelet om rom

Engebrigtsen, Ada og Hilde Lidén:
Å finne sin plass som minoritet – Rombefolkningen i Norge i dag,
Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge
red. Anne Bonnevie Lund og Bente Bolme Moen

 • Tapir Akademisk Forlag, 2010, s. 199–211.

Lidén, Hilde og Ada Engebrigtsen:
De norske rom – og deres historie,
Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge
red. Anne Bonnevie Lund og Bente Bolme Moen

 • Tapir Akademisk Forlag, 2010, s. 87–96.

Rosvoll, Maria og Natasha Bielenberg:
Antisiganisme, stereotypier og diskriminering av rom,
Holocaustsenterets skriftserie

 • Holocaustsenteret, 2012

Skogaas, Peder og Kåre Lilleholt:
En for hverandre.
Sigøynerne Milos Karoli og Frans Josef forteller

 • Gyldendal, 1978

Skrede, Torill Thorson:
Skyld ikke på oss!

 • N.W. Damm og søn, 1978

Store norske leksikon:
Rom – etnisk gruppe (SNL AS)

 • http://snl.no/rom%2Fetnisk_gruppe
  [Lesedato 15.01.2014]

Taikon, Katarina og Björn Langhammer:
Hvordan ble det senere da, Katitzi
oversatt av Oddmund Ljone

 • Gyldendal, 1978

Kapittelet om romanifolket/taterne

Bastrup, Olav Rune Ekeland & Sivertsen, Aage Georg:
En landevei mot undergangen: utryddelsen av taterkulturen i Norge

 • Universitetsforlaget, 1996

Fodstad, Hjørdis:
Møter mellom tatere og det norske samfunnet: erfaringer fra tvangssterilisering

 • Institutt for kriminologi, Universitetet i Oslo, 1999

Gotaas, Thor:
Taterne. Livskampen og eventyret

 • Andresen og Butenschøn, 2000

Grønoset, Dagfinn:
Tater-Milla, Stor-Johans datter

 • Aschehoug, 1974

Haave, Per:
Sterilisering av tatere 1934–1977

 • Norges Forskningsråd, 2000

Hvinden, Bjørn (red.):
Romanifolket og det norske samfunnet

 • Fagbokforlaget, 2000

Karlsen, Ludvig:
Romanifolkets ordbok

 • Pinsevennenes evangeliesenter, 1993

Larsen Anne-Mari:
Taternes fortellinger. Vi er fargerike bare vi tør

 • Tapir Akademisk Forlag 2011

Lund, Anne Bonnevie og Bente Bolme Moen:
Taterne i Norge – fra utstøting til inkludering?
Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge
red. Anne Bonnevie Lund og Bente Bolme Moen

 • Tapir Akademisk Forlag, 2010, s. 215–26.

Minken, Anne:
Tatere i Norden før 1850

 • Universitet i Tromsø, 2009

Møystad, Mari Østhaug (red.):
Latjo drom – romanifolkets/taternes kultur og historie

 • Glomdalsmuseet, 2009

Møystad, Mari Østhaug:
Taterne – et reisende folk mot en ny tid,
Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge
red. Anne Bonnevie Lund og Bente Bolme Moen

 • Tapir Akademisk Forlag, 2010, s. 99–115.

Paulsen, Grethe Vie:
De båtreisende på Vestlandet – romanifolket som reiste sjøveien,
Haugalendingen. Årbok for Haugelandsmuseene
s. 10–30 (2006).

Schlüter, Ragnhild:
De reisende: En norsk minoritets historie og kultur

 • Ad Notam Gyldendal, 1993

Store norske leksikon:
Romanifolk (SNL AS)

 • http://snl.no/romanifolk
  [Lesedato 15.01.2014]

Kapittelet om skogfinnene

Christensen, Trygve:
Skogfinner og finnskoger:
Vandringene vestover på 1500- og 1600-tallet – fra Finland til de norske og svenske finnskogene – og videre vestover til store deler av Østlandet, Oslomarka og Finnemarka

 • Eget forlag, 2002

Fossen, Asbjørn:
Historien om de norske skogfinnene

 • Asbjørn Fossen, 1992

Johnsen, Henry:
I svedjerøkens rike. Skogfinnenes mat og levemåte

 • Trysilforlaget, 2007

Kulbrandstad, Lars Anders:
Hva vil det si å være skogfinne i dag?
Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge,
red. Anne Bonnevie Lund og Bente Bolme Moen

 • Tapir Akademisk Forlag, 2010, s. 165–177.

Langeland, Sinikka:
Karhun emuu: runesanger fra Finnskogen

 • Aschehoug, 2001

Nesholen, Birger:
Skogfinnene i Norge – historie og kultur,
Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge,
red. Anne Bonnevie Lund og Bente Bolme Moen

 • Tapir Akademisk Forlag, 2010, s. 55–68.

Store norske leksikon:
Skogfinner (SNL AS)

 • http://snl.no/skogfinner
  [Lesedato 15.01.2014]

Østberg, Kristian:
Finnskogene i Norge

 • Grue, 1978

Generelt

Skriftlige innspill fra

 • Steinar Kristiansen, Forskningsrådet
 • Per Haave, Universitetet i Oslo
 • Lars Lien, HL-senteret
 • Gunnar Haaland
 • Hanne Elise Marthinsen

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!