Hvordan fremme kunnskap om de nasjonale minoritetene?

Innledning

Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter har artikler med konsekvenser for opplæring

Norge har gjennom rammekonvensjonen forpliktet seg til å

fremme en ånd av toleranse og tverr-kulturell dialog og treffe effektive tiltak for å fremme gjensidig respekt og forståelse og samarbeid mellom alle personer som bor på deres territorium, uansett disse personers etniske, kulturelle, språklige eller religiøse identitet, særlig på områdene utdanning, kultur og media.

Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter, artikkel 6.1

(…) der det er aktuelt, treffe tiltak på utdanningsog forskningsområdet for å fremme kunnskap om såvel sine nasjonale minoriteters som majoritetens kultur, historie, språk og religion.

Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter, artikkel 12.1

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!