Hva sier forskning om fravær og nærvær i skolen?

Nærværsarbeid handler ikke om én isolert innsats, men om flere systematiske innsatser over tid. Det er derfor flere innganger til nærværsarbeid. Det er noe norsk, og mye internasjonal forskning som omtaler frafall, fravær og nærvær i skolen. Her lenker vi til et lite utvalg eksempler på denne forskningen.

Kunnskapsoversikt om frafall 

Kunnskapssenteret for utdanning har utarbeidet en kunnskapsoversikt om frafall i videregående opplæring. Oversikten tar utgangspunkt i Campbell Systematic Review 2011:8 Dropout Prevention and Intervention Programs: Effects on School Completion and Dropout among School-aged Children and Youth.

Kunnskapsoversikten viser at noen viktige forutsetninger for at tiltak mot frafall skal ha effekt er:

  • relasjonsbygging
  • sammenheng mellom nivåer
  • tilslutning blant ansatte og elever
  • tidlig innsats
  • systematikk

Les rapporten «Frafall i videregående opplæring» fra Kunnskapssenter for utdanning

Holdninger til fravær og nærvær 

SINTEF og NIFU har skrevet en rapport om «Holdninger til fravær og nærvær i skole og arbeidsliv». De har intervjuet elever bl.a. om viktige nærværsfaktorer.

I rapporten kommer det bl.a. frem at elevens valg om å møte på skolen «handler ikke om enkle én til én-faktorer, men derimot om et komplekst samspill mellom faktorer i og utenom skole. Det handler heller ikke bare om individuelle egenskaper knyttet til eleven, eller bare om systemfaktorer knyttet til skolen, men om et komplekst samspill mellom system- og individ-faktorer.» (s 17)

Noen nærværsfaktorer rapporten løfter fram er: Gode relasjoner til lærere og medelever, individuell oppfølging, mestring og tilpasset opplæring.

Artikler om nærvær og fravær

Læringsmiljøsenteret sine nettsider inneholder flere artikler om nærliggende problemstillinger til nærvær og fravær. På deres nettsider har de mye informasjon om forskning på læringsmiljø og psykisk helse. Dette omfatter bl.a. tekster om relasjoner, psykiske lidelser og skolevegring. De har også tekster om klasseledelse, mobbing og motivasjon og lærelyst.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!