Bodin videregående teamer opp for å forebygge

På Bodin videregående skole er det etablert et forebyggende team for å arbeide med nærvær på skolen. Teamet har vært operativt i tre år, og arbeidet har hatt tydelig positiv effekt på elevenes frafall.

 

Bodin videregående skole

Bodin videregående skole og maritime fagskole ligger på Mørkved i Bodø. Skolen har både studiespesialiserende utdanning og fagutdanninger innenfor videregående skole, og har i tillegg maritim fagskole. Skolen har også et maritimt kurssenter og sikkerhetssenter. Ved skolen er det ca 1000 elever og litt over 200 ansatte.  

Teamer opp for å forebygge

Teamet er et ledd i en større satsing og av Nordlandsforskning kalles det ”Nærværsteam”. Tiltaket ble utviklet og bearbeidet av forskerne i samarbeid med Elevtjenesten ved Bodin videregående skole i Bodø. Teamet er lokalisert til skolen, det er tverrfaglig og består av helsesøster, sosialpedagogisk rådgiver, koordinator for oppfølgingstjenesten og psykiatrisk sykepleier. Sosialpedagogisk rådgiver, Tommy Strøm, forteller at det forebyggende teamet i hovedsak har tre satsingsområder:

- Det første satsingsområdet er overgangsarbeid. Elever som starter på videregående skole skal være mest mulig forberedt på hva som venter dem i videregående opplæring. Samarbeid med og tilstedeværelse på ungdomsskolene allerede fra niende klasse gjør at vi lettere kan fange opp de som har stor risiko for ikke å fullføre. Ved å identifisere disse elevene kan vi ha tettere samarbeid med skolen, eleven og de foresatte, og gjennom individuell oppfølgning finne gode løsninger for eleven.

Det andre satsingsområdet er elevenes trivsel og helse. Alle nye elever gjennomgår en kartlegging som omfatter spørsmål om egenopplevd livskvalitet. Elevene kalles inn til samtale med helsesøster hvis de ikke har det bra. Arbeidet gjør det mulig å følge opp elever som trenger det, samt bistå med å trekke inn øvrig helseapparat utenfor skolen.

Rask respons

Fraværsoppfølging er det siste satsingsområdet for teamet. - Skolen har en tydelig prosedyre for når elever med fravær skal følges nærmere opp. Det er viktig å komme inn tidlig og fokusere på muligheter og gjøre eventuelle justeringer for å få elevene tilbake på skolen. Det er ikke vanskeligere enn å tenke på hvordan du hadde tatt det selv om du ble liggende hjemme, og ikke hørte noe? Da hadde du ikke følt deg spesielt viktig. Å etterlyse og stille krav er noe av det vi må gjøre for å få elevene til å føle seg vel på skolen.

Strøm forteller videre at de nye fraværsgrensene har gjort at skolen har skjerpet rutinene, noe som igjen gjør at de kommer tettere på elevene og reagerer raskere når elevers fravær øker.

- Det har blitt noe merarbeid med elever som ønsker å få dokumentert alt fravær, men reaksjoner fra faglærere er at flere elever er tilstede i undervisning, og dette gjør noe med både miljøet i klassen og at elevene er mer tilstede når de er der. Det øker igjen sjansen for at de gjør det bedre i det enkelte faget.

Samlokalisert

I motsetning til mange andre steder har oppfølgingstjenesten kontor på skolen, og nærværsteamet er også samlokalisert på skolen. Det mener Strøm er en fordel.

- Vi er lett tilgjengelige, og det er et viktig poeng. Elevene bryr seg ikke alltid om hvilken hatt den voksne har på – mange ønsker bare å snakke med noen for å få forklart problemet. De vet hvor de skal finne oss, og de bruker oss. Samtidig er arbeidet med nærvær sammensatt – det er et viktig samspill mellom kontaktlærere, faglærere og øvrige i elevtjenesten.

Frafallstallene på Bodin videregående skole har gått kraftig ned de siste tre årene, og under 10 elever med ungdomsrett har sluttet i løpet av skoleåret 2016-17.

Tommys tre råd for godt nærværsarbeid:

  1. Ha gode overgangsrutiner mellom grunnskole og videregående skole
  2. Ha tydelige rutiner for fraværsoppfølging
  3. Vær tett på elevene

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!