Nye tiltak mot mobbing

22. mai 2017 behandlet Stortinget regjeringens forslag til nye regler om skolemiljø.

Regjeringen vil blant annet lovfeste hva skolene skal gjøre når barn blir mobbet, og gi dagbøter til skoler som ikke følger opp. 

Samtidig skal kunnskapen til de ansatte i skole og barnehage styrkes gjennom kompetansetilbud

Den nye loven sikrer nulltoleranse mot mobbing. Regjeringen vil også fornye og forbedre klageordningen. Det skal bli enklere og raskere å melde fra om mobbing.

Endringene i lovverket skal etter planen gjelde fra 1. august 2017.

Les mer på regjeringens nettsider.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!