Kan jeg få erstatning for mobbing?

Det finnes ingen ordning som automatisk gir deg erstatning hvis du blir mobbet. De siste årene har noen tidligere elever fått erstatning etter at de gikk til rettssak mot kommunen de gikk på skole i.

I rettssakene har de krevd erstatning for konsekvensene av mobbingen de ble utsatt for. 

I 2012 ble Kristiansand kommune dømt til å betale cirka 1 million kroner i erstatning til en tidligere elev.

Høyesterett slo fast at skolen ikke gjorde nok for å stoppe mobbingen og at det hadde store konsekvenser i for eleven i ettertid. Den tidligere eleven måtte avbryte høyere utdanning på grunn av psykiske plager som følge av mobbingen. 

Det kan være lurt å ta kontakt med en advokat for å få hjelp i en slik sak.