Hvem er de minoritetsspråklige elevene?

Minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen

Med minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen forstår vi barn, unge og voksne som har et annet morsmål enn norsk eller samisk.

I denne sammenhengen brukes begrepet om elever i 1.–10. trinn i grunnskolen og videregående opplæring, samt voksne deltagere innenfor grunnopplæringens område.

Disse elevene kan ha rett til særskilt språkopplæring.

Morsmål

Morsmål er språket som snakkes i barnets hjem, enten av begge foreldrene eller av den ene av foreldrene, i kommunikasjon med barnet. Et barn kan derfor ha to morsmål.

Saksgangen for særskilt språkopplæring

Skoleelever kan ha rett til særskilt språkopplæring, tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!