Barnehageloven ble endret 1.1.2021. Denne siden kan inneholde utdaterte henvisninger til bestemmelsene. 

Barn under skolealder som bor på asylmottak

Regelverk for minoritetsspråklige barn er relevant også for barn i asylmottak under opplæringspliktig alder. Noen regler er likevel spesielle for barn i asylmottak.

Ingen lovfestet rett til barnehageplass

Barn som bor i asylmottak har etter dagens regelverk ikke en lovfestet rett til barnehageplass. Dette gjelder både barn av asylsøkere og eventuelle enslige mindreårige asylsøkere. Kunnskapsdepartementet har presisert at disse barna først vil regnes som "bosatt" i en kommune og ha rett til barnehageplass etter at det er fattet vedtak om oppholdstillatelse og en kommune har tatt dem imot for varig bosetting.

Alle barn i barnehage har de samme rettighetene - også barn som bor på asylmottak

Selv om barn i asylmottak ikke har en lovfestet rett til plass, kan de få opptak i barnehage. Barn som bor i asylmottak og har plass i barnehage, har de samme rettighetene som andre barn i barnehagen. Barnehagen skal støtte alle barnas utvikling og gi et tilpasset barnehagetilbud basert på barnas egne forutsetninger. Du kan lese mer om dette regelverket her, Minoritetsspråklige barn i barnehagen - hvilke regler gjelder?

Barn som bor i asylmottak kan ha rett til spesialpedagogisk hjelp selv om de ikke går i barnehage

Barn som bor i asylmottak og er under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp hvis vilkårene i barnehageloven § 19 a er oppfylt og det er sannsynlig at barnet skal være i Norge i mer enn tre måneder. Den spesialpedagogiske hjelpen kan gis i barnehage. Retten til spesialpedagogisk hjelp gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage eller ikke.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!