Elever som andrespråksinnlærere

Her finner du foredraget fra samlingen i Vestfold (pdf)

Refleksjonsspørsmål:

  • Under finner dere refleksjonsspørsmål som dreier seg om temaet «eleven som andrespråksinnlærer». Spørsmålene kan passe som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon rundt temaet blant personalet på en skole.
  • Diskuter hvordan dere kan gi nyankomne elever et godt møte med skolen og klassen – faglig og sosialt.
  • Diskuter hvordan det kan legges til rette for systematisk arbeid med språklæring over tid i alle fag på skolen.
  • Diskuter hvordan skolens språklige og kulturelle mangfold kan brukes som en ressurs i undervisningen.
  • Har dere allerede tiltak ved skolen/i klassen som fungerer godt for nyankomne minoritetsspråklige elever? Drøft hvordan slike tiltak kan videreføres og hva dere kan gjøre for å forbedre tilbudet til elevene. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!