Kurs om inkludering og opplæring av flyktninger

Har du kunnskapen du trenger i møte med nyankomne flyktninger i skolen? Vi arrangerte høsten 2016 fylkesvise kurs for skoleledere, lærere, PPT, skolehelsetjeneste og ansatte i mottak eller omsorgssentre. På denne siden finner du opptak av foredragene, refleksjonsspørsmål og lenker til ressurser.  

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!