Dagsturer og overnattingsturer i skoletiden

Det kan være uvant og ukjent for mange foreldre at undervisning også innebærer ulike former for turer. 

Det er viktig at skolen gir god informasjon om turen som skal arrangeres. Hva skal elevene gjøre? Hvor går turen? Hva skal de lære?

Ved å bruke varierte læringsarenaer kan skolen gi elevene praktiske og livsnære erfaringer som fremmer motivasjon og innsikt. Overordnet del 3.1

Skolen bruker mange ulike arenaer i sin opplæring. Noen av disse kan være utflukter i naturen eller til steder som et museum, en gård eller biblioteket. For foreldre er det ikke alltid like lett å se utfluktene som en læringsarena, og det er derfor viktig at skolen gir god og forståelig informasjon om turen, innholdet, målet og eventuelt utstyret elevene må ha med.

Elever og foreldre som har kommet til Norge har ulike erfaringer med hva skole er. Det er viktig at skolen gir god informasjon til alle, og at alle forstår at turer i regi av skolen også er opplæringsarenaer.

Leirskole

Kommunen skal som en del av opplæringen i grunnskolen tilby elevene leirskoleopphold eller en annen skoletur med minst tre sammenhengende overnattinger. I forkant av en slik tur er det vanlig at skolen arrangerer et foreldremøte. Alle må få mulighet til å delta i samtalen og stille spørsmål slik at de blir trygge på at deres barn blir godt ivaretatt. Ofte er det nødvendig å bruke tolk. Det kan også være en fordel at en tospråklig lærer er med på møtet og forteller om sine erfaringer med overnattingsturer. 

Les mer om ekskursjoner og leirskole hos Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). 
 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!