Minoritetsspråklige og flyktninger

Det er viktig at barn og unge som kommer til Norge raskt får et tilbud om barnehage og opplæring. Barna og elevene har de samme rettighetene i barnehage og opplæring som andre elever. Minoritetsspråklige elever kan i tillegg ha rett til særskilt språkopplæring og innføringstilbud. Tilbudet skal være tilpasset det enkelte barnet og eleven, og ta utgangspunkt i deres språklige og faglige forutsetninger. 

Støtte og veiledning

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!