Ta imot nyankomne elever

En god velkomst på skolen kan trygge både eleven og de foresatte. Her får dere nyttig informasjon om hvordan dere kan gi nyankomne elever en god start.

Å ta imot en nyankommen elev er spennende for alle, og det krever forberedelser både fra skoleeier, skolen og medelevene. Det er viktig at eleven får gode rammer for læring, og at de blir en del av fellesskapet i klassen.

Mye er nytt for både eleven og de foresatte. Mange kan ikke språket, og de kan ha lite kunnskap om hvordan norsk skole fungerer. 

Et godt første møte med skolen

Skolen har ansvar for å legge til rette for et godt første møte med nyankomne elever og foresatte. Dette er starten på å bli kjent med elevene og deres ressurser. Det første møtet legger grunnlaget for å bygge en trygg og god relasjon til elev og foresatte.

I møtet bør skolen informere om skoletilbudet, og om hvilke muligheter og forventninger skolen har til et godt samarbeid. Skolen må også gi rom for at elev og foresatte kan formidle sine behov, forventinger og ønsker.

Et godt samarbeid er et felles ansvar for skolen og de foresatte. Det første møtet kan være en god arena for å etablere et godt samarbeid. Skolen bør ha rutiner for å skape gode møtearenaer, og snakke om hvilken informasjon det er nødvendig at skole og foresatte utveksler.

I denne filmen ser du hvordan Husabø skole i Egersund tar imot en nyankommen elev og hennes foresatte.

Les mer om det første møtet mellom hjem og skole (NAFO)

Informasjon om dagsturer og overnattingsturer i skoletiden

Det kan være uvant og ukjent for mange foresatte at undervisning også innebærer ulike former for turer. Det er viktig at skolen gir god informasjon om turen. Hva skal elevene gjøre? Hvor går turen? Hva skal de lære?

For foresatte er det ikke alltid like lett å se utflukter til steder som et museum, en gård eller biblioteket som en læringsarena. Det er derfor viktig at skolen gir god og forståelig informasjon om turen, innholdet, målet og eventuelt utstyret elevene må ha med.

Her finner du filmen på flere språk (NAFO)

Leirskole

I forkant av en tur på leirskole er det vanlig at skolen arrangerer et foreldremøte. Alle må få mulighet til å delta i samtalen og stille spørsmål slik at de blir trygge på at deres barn blir godt ivaretatt. Ofte er det nødvendig å bruke tolk. Det kan også være en fordel at en tospråklig lærer er med på møtet og forteller om sine erfaringer med overnattingsturer.

Les mer om ekskursjoner og leirskole (NAFO)