Ordinær søknadsfrist til videregående opplæring er 1. mars. Elever med individuelle behov skal søke innen 1. februar. Dette gjelder blant annet elever med vedtak om særskilt språkopplæring og ungdom som nylig har kommet til Norge. 

Ungdom som nylig har kommet til Norge kan ha ekstra behov for informasjon og veiledning om søknadsprosessen. Dette gjelder særlig ungdom som ikke er i et opplæringstilbud på søketidspunktet. Det er viktig at tjenestene som er i kontakt med de nyankomne hjelper til med å formidle informasjon til ungdommene.

Noen ungdom i målgruppen for videregående opplæring vil komme til Norge etter søknadsfristen. Det er viktig at kommunen setter dem i kontakt med inntakskontoret i fylkeskommunen så raskt som mulig. Fylkeskommunene skal så langt som mulig ta hensyn til søknader som kommer etter søknadsfristen.

Sende søknad

Ungdom søker normalt inntak til videregående opplæring gjennom søknadsportalen VIGO. Søkeren må ha elektronisk identifikasjon, som for eksempel MinID.

Noen fylkeskommuner tar imot søknad på papirskjema. Kontakt inntakskontoret i fylkeskommunen ved spørsmål om søknaden.

Søknad, svar og regler (vilbli.no)

Retten til videregående opplæring

Ungdom som har fullført norsk grunnskole eller tilsvarende opplæring, har rett til videregående opplæring. Det er ingen krav til at elevene må kunne norsk for å få videregående opplæring.

Les mer om regelverket for inntak til videregående opplæring

Les mer om rettigheter til videregående opplæring for minoritetsspråklige elever