Regelverk for flyktninger og asylsøkere

Noen bestemmelser i regelverket for barnehage og skole er spesielt aktuelle for flyktninger og asylsøkere.