Et godt første møte med skolen

Skolen har ansvar for å legge til rette for et godt første møte med nyankomne elever og foreldre.

I dette møtet bør skolen informere om skoletilbudet, og om hvilke muligheter og forventninger skolen har til et godt samarbeid. Skolen må også gi rom for at foresatte kan formidle sine behov, forventinger og ønsker.

Et godt samarbeid er et felles ansvar for skolen og foreldrene. Det første møtet kan være en god arena for å etablere et godt og likeverdig samarbeid. Skolen bør ha rutiner for å skape gode møtearenaer, og snakke om hvilken informasjon det er nødvendig at skole og foreldre utveksler.

I denne filmen ser du hvordan Husabø skole i Egersund tar imot en nyankommen elev og hennes foresatte til det første møtet med skolen.