Andre relevante lover og regler

I tillegg til regelverket for skole og barnehage kan også lovene og reglene på denne siden være relevante for minoritetsspråklige. 

Utdanningsdirektoratet forvalter ikke disse regelverkene.