Utdanningsvalg - veiledning til læreplanen

Utprøving

Erfaringslæring og praktiske aktiviteter gir elevene et godt grunnlag for refleksjoner om valg av utdanning og yrke. Det er avgjørende viktig for elevenes læringsutbytte at det gjøres et grundig for- og etterarbeid knyttet til utprøving. Aktiviteter bør velges med tanke på best mulig læringsresultat ut fra prinsippet gjøre, ikke bare høre. Elevene må vite hva hensikten med aktiviteten er, og de må ha klart for seg hva som ventes av dem underveis og i etterkant.

Selve utprøvingen kan for eksempel foregå innen et utdanningsprogram i videregående opplæring, ha hovedfokus på et yrke eller gi innsikt i et fagområde som for eksempel husbygging (med flere utdannings- og yrkesmuligheter). Etterarbeidet kan være en skriftlig rapport, et muntlig foredrag, å lage en poster, en filmsnutt eller en quiz. Uavhengig av produktet er det viktig at eleven utfordres til refleksjoner av typen: "Hvordan bidro aktiviteten til at jeg ble mer bevisst med hensyn til valg av utdanning eller yrke?" Arbeidet kan eleven så presentere for andre elever, en foreldregruppe, osv.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!