Utdanningsvalg - veiledning til læreplanen

Karriereplaner og dokumentasjon av elevenes arbeid

I hovedområdet Personlige valg er to av kompetansemålene knyttet til planlegging av en karriere og formulering av mål for karrieren. Det er viktig at elevene lærer at planer kan endres, og at mål kan være både kortsiktige og langsiktige. På skole 1 lager elevene sin første karriereplan i 8. klasse og sin andre i 10. klasse (se vedlegg 2).

På flere skoler lager elevene sine egne karrieremapper allerede på 8. trinn. Mappene, som ofte er digitale, skal ta vare på elevenes arbeid i utdanningsvalg, og de er tilgjengelig for elev og lærer fra 8.-10. trinn, noen også gjennom videregående opplæring. Innholdet i mappen kan danne en del av grunnlaget for å vurdere elevens måloppnåelse i utdanningsvalg.

Noen eksempler på hva en slik mappe kan inneholde:

 • Logg over eget arbeid
 • Presentasjoner, notater o.l. som eleven har laget
 • Arbeid med refleksjonsoppgaver knyttet til valg av utdanning og yrke
 • Yrkes- og interessekartlegginger og refleksjon omkring disse
 • Rapporter fra utprøving og jobbskygging i arbeidsliv og videregående opplæring med oppsummering og refleksjon
 • Dokumentasjon på arbeid med elevbedrift
 • Arbeid knyttet til søkeprosessen til videregående opplæring
 • Individuell karriereplan for 8., 9. og 10. trinn med kortsiktige og langsiktige karrieremål
 • Jobbsøknad
 • CV
 • Egenvurderinger

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!