Utdanningsvalg - veiledning til læreplanen

Foresatte som ressurs i utdanningsvalg

Foresattes støtte og dialog er en viktig inspirasjon og kan bidra til en annen form for refleksjon enn den elevene får gjennom skolearbeidet.

Mange skoler arrangerer møter for foresatte der de får informasjon om utdanningsveier og søknadsprosesser. Men minst like viktig er at de kan få innspill til hvordan de kan hjelpe i valgprosessen, og hvordan de kan samtale med dem om framtidig karriere. På www.utdanning.no er det en egen nettside for foreldre med blant annet en oversikt over utdanningssystemet, men også råd og tips om hvordan de kan hjelpe.  

Foresatte kan også være en ressurs for hele klassen, for eksempel som forelesere om yrkene sine og egne karrierevalg, som rollemodeller for kjønnsutradisjonelle karrierevalg, osv.

I samtale mellom kontaktlæreren og foresatte kan de ta opp temaer knyttet til elevens læring i utdanningsvalg.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!