Utdanningsvalg - veiledning til læreplanen

Vedlegg 3: Quiz om videregående opplæring

12 SpørsmålSvaralt. 1Svaralt. 2Svaralt. 3Poeng
Hva betyr forkortelsen vgo? Veldig god oppførsel  Videregående opplæring Voksenopplæring  
Hvor mange ulike utdanningsprogrammer finnes
innen videregående opplæring?
       
Hvor mange år har du etter norsk lov rett til å
få videregående opplæring?
 3  5  4  
Hvem har bestemt at du har denne retten? Stortinget Fylkestinget  Kommunestyret   
Hva kalles 1. år i videregående opplæring? 1. klasse  Vg1  Grunnkurs  
Noen elever går ut av videregående opplæring
med studiekompetanse. Hva menes med det?
At de har lært det som kreves for å kunne søke seg til studier på høgskole eller universitet At de har vært veldig flinke til å gjøre lekser gjennom årene i videregående At de har fått studielån  
Andre får yrkeskompetanse.
Hva betyr det?
At videregående har skaffet dem en jobb At de får betalt mens de går på skolen  At de er ferdig utdannet i et yrke   
Hva er en lærling? En elev som lærer lett  En person som får videregående opplæring i en bedrift  En elev på folkehøgskole   
I hvilket svaralternativ finner du tre yrker
som krever utdannelse fra høgskole eller universitet?

hudpleier
lege
lærer
mediegrafiker
frisør

gartner
journalist
tømrer
data-elektroniker
advokat

mekaniker
bibliotekar
ingeniør
fotpleier
fysioterapeut

 
I hvilket svaralternativ finner du tre yrker du kan ferdig utdanne deg til i videregående opplæring?

meteorolog
murer
helsesekretær
økonom
toller
taksidermist

urmaker
botaniker
psykolog
fotograf
kokk
agronom

farmasøyt fengselsbetjent
politi
modist
lektor
eiendoms-megler
 
Yrkesutdanningen i videregående opplæring er
bygget opp på mange ulike måter, men hva er det vanligste?
1 år i videregående skole + 2 år læretid i
bedrift 
3 år i videregående skole + 1 år læretid i
bedrift 
2 år i videregående skole + 2 år læretid i
bedrift 
 
Et fagbrev er: Et bevis på fullført yrkes-utdanning  Et brev skrevet av en faglærer  Et brev om innholdet i fag   
SUM 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!