Utdanningsvalg - veiledning til læreplanen

Vedlegg 4: Framdriftsplan for praktisk utprøving

HvaHvemHvordan
Presentasjon av rammene Utdanningsvalglærer, alene eller sammen med kollegaer

Ses i sammenheng med

 • kompetansemål i utdanningsvalg og andre fag
 • oppøving av grunnleggende ferdigheter
 • skolens planer for karriereveiledning
 • foreldremøter og utviklingssamtaler
Avklare hva alle elevene skal finnet ut av uavhengig av yrke, avklare vurderingskriterier  Lærer og elever

Lærerstyrt klassesamtale – forslag fra elevene: 

 • Hva er interessant å vite om et yrke? (Nødvendig utdanning, personlige forutsetninger, helsekrav, etterspørsel i arbeidsmarkedet lokalt, nasjonalt og internasjonalt, lønns- og arbeidsvilkår, videreutdanningsmuligheter …) Skal det være krav til produktet uavhengig av yrke?
 • Krav om opplysninger av typen "Spesielt for dette yrket er at…"
 • Hvordan skaffe sannferdig informasjon?
 • Kvalitetssikrede nettsteder og intervju av yrkesutøvere kan avdekke f.eks. utdanningsveier som pr. i dag er endret. 
 • Hva skal til for høy måloppnåelse?
 • Avklare vurderingskriterier.
Velg yrke  Enkeltelevene, individuelt
 • Skal være basert på personlig interesseområde og refleksjoner om egen karriere.
 • Utfordringer: Skal ikke baseres på medelevers interesser.
 • Våge å tenke utradisjonelt med hensyn til kjønn.
 • Bør elevene oppfordres til å velge flest mulig ulike yrker? Begrunnet i erfaringsdeling de skal gjøre med resten av klassen eller yngre elever, ev. på en yrkesmesse med foreldrene.
Gjennomføring av informasjonsinnhenting Enkeltelevene individuelt eller i
samarbeidsgrupper, f.eks. innen beslektede yrker og bransjer

Bruke kvalitetssikrede nettsteder som elevene er gjort kjent med i utdanningsvalg.

 • Gjennom intervju av en yrkesutøver.
 • Gjennom praktisk erfaringslæring i tilhørende utdanningsprogram eller i relevant bedrift.
Utarbeiding og presentasjon av sluttprodukt Enkeltelevene individuelt eller i
samarbeidsgrupper, f.eks. innen beslektede yrker og bransjer
 • Produktet bør komme medelever og/eller foresatte til gode!
 • Foredrag; intern yrkesmesse som besøkes av yngre elever på dagtid og de foresatte på ettermiddag.
 • Skoler som bruker monitorer i fellesområder, kan la elevenes presentasjoner avspilles i en periode.
 • Fotomontasje med forklarende tekst inn i skoleavis.
Vurdering Eleven selv
 • Vurdering av eget læringsutbytte - både prosess og produkt, gjennom loggskriving og i elevsamtale, avkryssing av selvopplevd måloppnåelse basert på innholdskrav og vurderingskriterier fastsatt ved oppstart.
Målgruppen for presentasjonen
 • Spørreskjema med f.eks. skalaspørsmål.
Lærere i involverte fag
 • Vurdering både av prosess og produkt basert på
  de innholdskrav og vurderingskriterier fastsatt ved oppstart. Dette tas med til
  utviklingssamtalen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!