Utdanningsvalg - veiledning til læreplanen

Vedlegg 1: Eksempel på fagdag i bedrift

Konseptet Fagdag i bedrift innebærer at skolene samarbeider med lokalt arbeidsliv slik at elevene får prøve faglige arbeidsoppgaver innenfor yrker som de synes virker interessante.

Rammer:

Fagdag i bedrift bygges opp rundt disse elementene:

  • Informasjon: Om yrket, utdanningsveier, jobbmuligheter, foretrukne personlige egenskaper osv. Denne delen gjøres kort.
  • Demonstrasjon: Fagfolk utfører konkrete oppgaver, mens de forklarer. Noen ganger skal elevene gjøre de samme oppgavene etterpå. Noen ganger er det ikke mulig, for eksempel på grunn av HMS-regler.
  • Utprøving: Elevene får selv prøve arbeidsoppgaver, tilpasset alder og forkunnskaper. De får bruke profesjonelt utstyr, og de får veiledning av fagfolk. Dette er størstedelen av dagen.

Antall elever: ca. 5-30 elever på hver fagdag, bedriften avgjør hvor mange de kan aktivisere

Antall Fagdager pr bedrift: ca. 1-10 i løpet av året, avhengig av hva bedriften har kapasitet til

Tid: ca. kl. 9.00-14.00

Organisering:

Skoleeier har en koordinerende rolle gjennom programmet Ka vil DU bli? De samler skolene i nettverk og gjør avtaler med arbeidslivet. Denne funksjonen kan legges på andre nivåer enn hos skoleeier, men erfaring viser at det er fornuftig at bedriftene får en samlet henvendelse fra skoler i et geografisk område. Fagdag i bedrift kan arrangeres i både private bedrifter og i offentlige virksomheter. Metoden kan benyttes i samtlige utdanningsprogram, men må se hvilke yrkesgrupper som finnes i det lokale arbeidslivet. Elevene som deltar, blir plukket ut på bakgrunn av skriftlig søknad. Deltakere til Fagdag i bedrift blir satt sammen av interesserte elever fra forskjellige klasser og skoler. En lærer/rådgiver følger med elevene på hver fagdag. Dette går på omgang blant skolene.

Skolenes rolle:

Gjennomfører det pedagogiske arbeidet internt på egen skole så som:

  • Presentasjon av tilbudet om Fagdag i bedrift, søknad, utvelgelse av elever, følge elever, tilbakemelding i etterkant og tilrettelegging av elevoppgaver.

Skolens personale får økt kunnskap som de kan bruke i sitt videre arbeid med rådgivning av nye elever.

Bedriftenes rolle:

Er ansvarlig for det faglige innholdet på hver enkelt Fagdag i bedrift ved at de:

  • Stiller mannskap og utsyr tilgjengelig, legger til rette for oppgaver som passer for aldersgruppen, gir et relevant innblikk i hva deres eget yrke/ bransje innebærer.

Bedriftene får selv presentere eget yrke og bransje direkte til potensielle rekrutteringskandidater.

Elevenes rolle:

Deltar i undervisning med sine egne forutsetninger ved at de:

  • Setter seg inn i tilbudet om Fagdag i bedrift, søker på det de har lyst til å lære mer om, utfører oppgavene som bedriften legger opp til, og gjør for- og etterarbeid som de blir tildelt.

Elevene får prøve arbeidsoppgaver innenfor et utdanningsprogram som de selv er interessert i, og de får økt kunnskap om valg av videregående opplæring.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!