Utdanningsvalg - veiledning til læreplanen

5 Nettsteder for elever og lærere i utdanningsvalg

Utdanning.no http://utdanning.no/

Nasjonal nettportal for informasjon om utdanning og yrke. Oversikt over utdanningstilbudet i Norge, yrkesbeskrivelser og inspirasjonsverktøy for å hjelpe elevene i deres valg.

Vilbli www.vilbli.no

Fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring.

NHO Ung http://nhoung.nho.no/

Informasjon og materiale for elever om karrierevalg og næringsliv. Inneholder blant annet informasjon om Næringsliv i skolen.

Fritt valg http://frittvalg.no/

Verktøy, filmer m.m. for lærere til bruk i undervisning om kjønnsperspektiver.

Arbeidslivet www.arbeidslivet.no

Kunnskapsportal om arbeidslivet.

Ungt entreprenørskap http://www.ue.no/

En ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

NAV https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Ungdom

Temaer: Ung og jobb, Utdanning og skole, Økonomi og bolig, Ung med nedsatt funksjonsevne, Hvem kan hjelpe?

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!