Utdanningsvalg - veiledning til læreplanen

1 Innledning

Den reviderte læreplanen i Utdanningsvalg gjelder fra skoleåret 2015/2016 og erstatter læreplanen fra 2008. Faget utdanningsvalg ble innført med Kunnskapsløftet i 2006, og den første læreplanen i faget kom i 2008.

Denne veiledningen gir eksempler på hvordan skoler og lærere kan jobbe med læreplanen. Veiledningen gir blant annet eksempler på hvordan læringsmål kan utformes lokalt. Den skal også bidra til refleksjon rundt faget og til hvordan man lokalt arbeider med faget.

Det er frivillig å bruke veiledningen, og den skal ikke erstatte eller sidestilles med læreplanen i utdanningsvalg. Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for innholdet i veiledningen, og den er utarbeidet i samarbeid med fagpersoner, lærere og relevante fagmiljøer.

I veiledningen brukes blant annet begrepet karrierelæring som knyttes til «Career Management Skills» forkortet CMS, og som er definert som:

...en rekke kompetanser som setter mennesker i stand til å kunne planlegge, utvikle og styre sin egen karriere på en strukturert måte. Dette inkluderer ferdigheter i å kunne samle, analysere og anvende informasjon både om utdanning, arbeid og seg selv, ferdigheter i å håndtere overgangsfaser i livet og ferdigheter i å ta valg.» (European Lifelong Guidance Policy Network, 2012)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!