Utdanningsvalg - veiledning til læreplanen

4 Eksempler på undervisningsopplegg

Denne delen inneholder eksempler på undervisningsopplegg om fire temaer i utdanningsvalg: videregående opplæring, jobbskygging, kjønnsperspektiver, samt CV, søknad og intervju. Eksemplene er knyttet opp mot kompetansemål fra to eller tre hovedområder i læreplanen (noen av oppleggene er tverrfaglige og kan også ha kompetansemål fra andre fag), og gir forslag til læringsmål og innhold i undervisningen. Gjennomføringen vil prøve elevene i alle de grunnleggende ferdighetene. Både under for- og etterarbeid vil temaene enkelt gi muligheter til å differensiere og utfordre elevene ut fra interesser, engasjement, ønsker og forutsetninger.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!