Svømming og livredning i kroppsøvingsfaget

I den grunnleggende svømmeopplæringen er utgangspunktet å skape et godt grunnlag for å bli trygg i vann og bli svømmedyktig. Opplæringen starter med vanntilvenning som dreier seg om å erfare og venne seg til vannets og kroppens egenskaper og samspillet mellom dem. Legg til rette for små opplevelser av mestring som kan gi eleven positive erfaringer i vannet.

For at eleven skal bevege seg fra vanntilvenning til å bli svømmedyktig, er det naturlig å følge en metodisk rekkefølge. Innenfor denne rekkefølgen finnes det utallige muligheter for variasjon. Øvelsene i dette heftet har en progresjon fra det enkle til det komplekse, og det er viktig at eleven får presentert øvelser og en progresjon som treffer det nivået eleven befinner seg på. Utgangspunktet for begynneropplæringen er:

  • Ta utgangspunkt i noe kjent og noe elevene mestrer, og la dem bevege seg mot noe ukjent. De skal flytte grenser, ikke bryte dem.
  • Vær tilbakeholden med bruk av flytemidler da dette kan hemme framskritt.
  • La elevene oppdage selv. Bruk øvelser som muliggjør dette. Unngå forklaringer og unngå å fortelle på forhånd hva de skal oppdage og lære. Bruk gjerne kjente leker og øvelser fra land.
  • Innled med øvelser som gjør elevene i stand til å beherske basisfunksjoner. Barn blir mye tryggere og lærevillige dersom de vet hvordan de skal flyte, sikre pustemuligheten, ta seg inn til et fast punkt, og berge seg selv.
  • Legg vekt på allsidig opplæring som å dykke og hoppe, leke, flyte og svømme på magen og ryggen.
  • Øvelsene bør variere i utførelse, utfordring og vanskegrad. Forsøk å unngå monoton repetisjon av den samme oppgaven.

Figuren under viser ulike faser fra vanntilvenning til svømmedyktighet (modifisert etter Madsen/Irgens, 2005)

Vanntilvenning = erfare og venne seg til vannets og kroppens egenskaper

Vanntilvenning

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!