Mål og progresjon i opplæringen

Kompetansemålene i svømming viser en progresjon fra å være vanntilvendt til å kunne svømme med varierte teknikker over og under vann. Kompetansemålene viser også progresjon fra å kunne tilkalle hjelp, berge seg selv og til å kunne utføre livredning i vann. Opplæring i svømming og livredning har stor betydning for den enkelte elevs sikkerhet og skal bidra til at eleven trygt kan delta i ulike vannaktiviteter. Dette støttemateriellet, sammen med veiledningen til kroppsøvingsfaget, vil hjelpe skolene med å ivareta progresjonen i læreplanen.

TrinnKompetansemål

4.trinn

Grunnleggende ferdigheter, kunnskaper og holdninger for svømming og trygg ferdsel i nærmiljøet
  • leike og utføre grunnleggjande øvingar med vasstilvenning som å dykke, flyte, gli, skape framdrift, hoppe uti og orientere seg i vatn
  • vere svømmedyktig ved å falle uti på djupt vatn, svømme 100 meter på magen, og undervegs dykke ned og hente ein gjenstand med hendene, stoppe og kvile i 3 minutt (imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg); så svømme 100 meter på rygg og ta seg opp på land
  • ferdast trygt i, ved og på vatn og gjere greie for farane, og tilkalle hjelp

7.trinn

Svømming og selvberging som del av samspillet med andre og kjennskap til omgivelsene. Grunnlag for trygg bading, lek og andre fritidsaktiviteter
  • utføre grunnleggjande teknikkar i svømming på magen, på ryggen, på sida, under vatn, og kunne berge seg sjølv i vatn
  • praktisere trygg ferdsel og gjere risiko- og sikkerheitsvurderingar i, ved og på vatn under varierte vêrforhold

10.trinn

Kunne redde andre uten å sette eget liv i fare
  • utføre varierte og effektive svømmeteknikkar over og under vatn
  •  svømme ein lengre distanse basert på eiga målsetjing
  • forklare og utføre livberging i vatn
  • forklare og utføre livbergande førstehjelp

Skolene utarbeider læringsmål i svømming og livredning, og diskuterer kjennetegn på måloppnåelse. Støttemateriellet og veiledningen foreslår aktiviteter med ulik vanskegrad som kan tjene som kjennetegn på måloppnåelse. Støttemateriellet har testøvelser som kan brukes i egenvurdering og lærerens vurdering av elevens læringsutbytte.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!