Svømmedyktighet

Det eksisterer ingen global definisjon på hva vil det si å være svømmedyktig, og derfor finner vi ulike varianter i forskjellige land.

På 1980-tallet var det enighet mellom fagmiljøene rundt Norges idrettshøgskole, Norges Svømmeforbund og Norges Livredningsselskap om åtte grunnleggende ferdigheter som må beherskes for å bli svømmedyktig. Disse åtte ferdighetene vises på venstre side av figuren under. Høyre side viser hvordan disse ferdighetene har betydning for selvberging. Figuren viser åtte grunnleggende ferdigheter som grunnlag for å bli trygg i vann, for svømming, svømmedyktighet og selvberging.

SvømmingTrygg i vann
Hoppe/stupe på dypt vann Fall i vann
Dykke fra overflaten/svømme under vann Ha hodet under vann/ta seg til overflaten
Gå fra loddrett til vannrett svømmestilling Kunne ta seg til land
Svømme to svømmearter, mage og rygg
Puste avslappet og rytmisk tilpasset svømmeart
Rulle fra mage til rygg og omvendt Overlevelsesflyting, hvile
Snu seg til venstre og høyre på mage og rygg
Flyte med så lite bevegelse som mulig
Svømmedyktig Selvberging

I 2013 gjennomførte Norges Svømmeforbund og Gjensidigestiftelsen en landsomfattende undersøkelse i skolen, hvor det viste seg at halvparten av 10-åringene ikke var i stand til å svømme 200 m sammenhengende.

En svømmer defineres som en som kan håndtere et uventet fall ut i dypt vann (Whiting, 1971). Svømmedyktighet og kompetanse i vann innbefatter ikke bare fysiske ferdigheter i vann, men også kunnskaper og holdninger knyttet til det å oppholde seg i, ved og på vann. I Norge skal elever mestre følgende ferdigheter etter 4. trinn: 

vere svømmedyktig ved å falle uti på djupt vatn, svømme 100 meter på magen, og undervegs dykke ned og hente ein gjenstand med hendene, stoppe og kvile i 3 minutt (imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg); så svømme 100 meter på rygg og ta seg opp på land

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!