Redning

For både å ivareta din egen sikkerhet og samtidig avklare situasjonen før ulykken er en realitet, benytter du prinsippet om den forlengede arm. Det betyr å bruke en gjenstand som du kan rekke ut til personen i vannet. Direkte kontakt er ikke et alternativ med mindre du er spesielt trent, eller er en profesjonell livredder. På bildet under ser du hvordan en åre er brukt som forlenget arm.

Redning

Det er naturlig å ta utgangspunkt i livredderens slagord, rekk ut - kast ut - ro ut - svøm ut, hvor risikoen og den tekniske vanskegraden for livredderen øker jo lenger ned i rekkefølgen i slagordet du kommer. Livredderens slagord inkluderer egen sikkerhet.

Livredning

De fleste redningsmetodene kan benyttes selv av den som ikke er spesielt flink til å svømme eller ikke er fortrolig med vann. Alle kan vi med omtenksomhet og snarrådighet redde liv. Likevel er livredning noe det bør trenes på, siden det ikke alltid er like enkelt. Rekk ut: Underlaget du står på kan være glatt og vanskelig. Kast ut: Du må kunne kaste slik at den som er i vannet får tak i redskapen.

Livredning bøye

En livbøye er stor og ofte tyngre enn du tror, mens redningslina er lettere, enkel å ta med på tur og fungerer godt i ulike situasjoner:

Livredning redningsline

Ro ut: Båter/brett er svært forskjellige. Ikke alle båttyper er like medgjørlige under alle forhold, og det er nødvendig å kunne ro.

Svøm ut: Muligheten for å redde noen er en kombinasjon av egen svømmedyktighet og evnen til å kunne utføre livredning.

Det sentrale er å skape sunne holdninger til- og respekt for vann, og lære hvilke ferdigheter som kreves i møte med utfordringene som kan oppstå.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!