Grunnlaget for svømming og livredning

Dette kapittelet tar for seg noen grunnleggende prinsipper for opplæringen i emnene vanntilvenning, svømming, bruk av vest og livredning. Livredning består av elementene selvberging, sikkerhet, redning og førstehjelp.  Svømme- og livredningsopplæringen foregår både ute i sjø og vann, og inne i basseng. Å ferdes i, ved og på vann krever ferdigheter, kunnskaper og holdninger som må praktiseres ute.

I den grunnleggende svømmeopplæringen er utgangspunktet å skape et godt grunnlag for å bli trygg i vann og tidlig å bli svømmedyktig, senest innen utgangen av 4. årstrinn.  Barna har en spesielt gunstig motorisk utviklingsperiode i 5-7 års alderen.  Den første grunnleggende svømmeopplæringen bør derfor gjennomføres på alle de fire første årstrinnene. I opplæringen gjelder det å legge til rette for opplevelser av mestring som kan gi eleven positive erfaringer i vannet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!