Svømming

Å bli svømmedyktig innebærer mestring av de firekjernefunksjonene. Svømmedyktighet er mer enn å svømme en gitt distanse. Akkurat som fotballen har sin ballsidighet, har svømmingen sin vannsidighet. I det legger vi en allsidig tilnærming til mestring av vannet. Å bli svømmedyktig innebærer derfor å beherske følgende elementer:

  • å falle uti på dypt vann og orientere seg mot overflaten
  • å kunne veksle mellom å svømme på mage og på rygg
  • å kunne dykke fra overflaten
  • å kunne flyte (innta hvilestilling) for å hente krefter samt se hvor man er og skal svømme for å ta seg til redning
  • å kunne svømme en lengre distanse
  • å kunne ta seg på land

Under flyte lærte elevene å flyte med god linjeholdning der kroppen er strak og hodet hviler i vannflaten. Dette får de uttelling for når de i neste fase skal lære å gli. Med en god linjeholdning vil elevene gli gjennom vannet med god hastighet og liten motstand. Dette er energisparende og gjør det i neste omgang lettere å bevege seg effektivt. Den siste ferdigheten er fremdrift. I denne sammenhengen er sculling vesentlig. Sculling er kraftskapende åttetallsbevegelser hvor hendene og underarmene beveger seg rytmisk på tvers av kroppens fartsretning. Sculling brukes ofte ved vertikal flyting, men er også en del av de fleste svømmeteknikkene. Her lærer elevene hvordan de kan utnytte motstanden i vannet til å skape fremdrift.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!