Fra første til fjerde årstrinn

I læreplanen er målet for opplæringen at eleven skal kunne:

  • leike og utføre grunnleggjande øvingar med vasstilvenning som å dykke, flyte, gli, skape framdrift, hoppe uti og orientere seg i vatn
  • vere svømmedyktig ved å falle uti på djupt vatn, svømme 100 meter på magen, og undervegs dykke ned og hente ein gjenstand med hendene, stoppe og kvile i 3 minutt (imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg); så svømme 100 meter på rygg og ta seg opp på land
  • ferdast i, ved og på vatn, gjere greie for farane og kunne tilkalle hjelp

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!