Trygg ferdsel

Svømmeferdighetene må videreutvikles slik at elevene blir i stand til å svømme i bølger, strøm og kaldt vann. De må lære å bruke flytevester og flyteklær for å kunne drive ulike vannaktiviteter utenfor skolen. Trygg ferdsel innebærer at elevene

  • blir bevisste muligheter og farer (bølger, strøm, temperatur) og forstår når de trygt kan utnytte vann- og sjølivets gleder, når de bør ta hvilke forholdsregler og når de helst bør holde seg på land.
  • utvikle evner i å vurdere risiko og gjøre kloke valg under ulike værforhold (glatte svaberg, bølger og strøm, kaldt vann, trygg is, valg av utstyr) og ulike aktiviteter i, ved og på vann.

Ved å se svømming og selvberging i sammenheng med forskjellige aktiviteter og å vurdere konsekvenser av forskjellige hendelser under ulike værforhold, temperaturer osv., har du et godt fundament for å lære elevene å gjøre risikovurderinger.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!