Kartlegging av læringsutbytte: Selvberging, livredning og livreddende førstehjelp

Testøvelse 18 – livredderens slagord:

Ved en gitt situasjon, velge egnet redningsmetode og forklar valget

Testøvelse 19 - redning inne:

Utfør sammenhengende: Hopp/ stup uti, svøm 40 m på mage, dykk ned og plukk opp synkedukke fra bunn, ilandfør den 20 m, og gjennomfør direkte god hjerte- og lungeredning på øvelsesdukke.

Testøvelse 20 - redning ute:

Tilpasset de aktuelle forhold med skjorte og bukse (eller trøye og stillongs), utfør sammenhengende: Livrednings-hopp, svøm 20 m på mage, ilandfør en person 20 m ved bruk av forlenget arm. (Ved gjennomføring i kaldt vann, gå kontrollert uti og reduser distansene.)

Testøvelse 21 - livreddende førstehjelp:

Kunne gjenkjenne symptomer på og gi førstehjelp ved alvorlig nedkjøling, tilkalle hjelp og gjennomføre hele hjerte- og lungeredningsforløpet (HLR) på dukke (inkl. bruk av hjertestarter dersom det er tilgjengelig)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!