Aktiviteter: Livredning i vann på 8. til 10. årstrinn

Tabellen under viser eksempler på aktiviteter til å forklare og utføre livberging i vann og livreddende førstehjelp.

Aktivitet Progresjon
 Egen sikkerhet  Forklar hvorfor egen sikkerhet alltid er første prioritet. Forklar rekkevidden av å tenke på andres sikkerhet. 
 Rekke ut gjenstand (lavt tyngdepunkt)  Rekk ut, kjenn til og tren med flere alternativer.  I tillegg vurder alternativer ut fra terreng og situasjon.
 Kaste ut et flytemiddel mot et mål  Kjenn til og tren med flere alternative flytemidler.  I tillegg vurder bruken ut fra terreng og situasjon.
 Kaste ut redningsline mot et mål  Klargjør linen og kast mot mål uten å miste enden. Trekk inn (lavt tyngdepunkt og forsiktig).  Kast over personen med god presisjon. Trekk inn (lavt tyngdepunkt og forsiktig).
 Kaste ut livbøye som flytemiddel  Klargjør linen og kast livbøyen mot et mål uten å miste enden. Trekk inn (lavt tyngdepunkt og forsiktig).  Kast med god presisjon uten å treffe personen. Trekk inn (lavt tyngdepunkt og forsiktig).
 Bruk av båt og brett. Lær å ro/manøvrere forover og bakover  Ro ut, med hjelper og bruk forlenget arm for å yte assistanse.  Ro, og manøvrere slik at du kommer direkte i posisjon for assistanse.
 Svøm ut til utmattet person med forlenget arm. Snakk med. Hjelper på land trekker inn.  To hjelper en: Svømme ut og ilandføre utmattet person med forlenget arm.  Svømme ut og ilandføre utmattet person med forlenget arm.
 Øve på håndtering av en ulykke  Ut fra et gitt situasjon, delta og gjøre de oppgaver du blir bedt om.  Ut fra et gitt situasjon, lede alarmplanøvelsen.
 Løft på kanten  På grunt vann, rull personen inn på kanten.  På dypt vann, løft personen opp på kanten ved hjelp av oppdriftsløft.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!