Aktiviteter

Aktivitet 1 - bruk av vest:

Ha på badetøy. Kunne ta på vest riktig. Kunne falle uti, gjenvinne kontrollen og snu seg i ønsket stilling når de kommer til overflaten, og ta seg inn til et fast punkt (kant, land eller båt).

Aktivitet 2 - bruk av vest:

Helst utendørs. Ha på jakke, skjorte, langbukse og sko. Kunne ta på vest riktig. Kunne falle uti, gjenvinne kontrollen og snu seg i ønsket stilling når de kommer til overflaten, og ta seg inn til et fast punkt (kant, land eller båt).

Aktivitet 3 - selvberging

Tilpasset de aktuelle forholdene og med jakke, skjorte, langbukse og sko: Fall uti på dypt vann, Svøm 10 meter på magen med hodet over vann, dukk – hodet helt under – stopp og trå vannet, sculle, flyte/hvile samlet i et minutt – svøm deretter 10 meter på rygg/side og ta seg i land/om bord i båt.

Aktivitet 4 - vanntilvent:

Eleven skal kunne frakte en gjenstand som ligger i vannflaten, for eksempel et svømmebrett, gjennom bevegelser med armene, men uten å berøre det. Eleven må frakte brettet minst 5 meter uten å berøre det!

Aktivitet 5 - vanntilvent:

Eleven står på grunt vann og trekker pusten, dykker helt under vann, puster (bobler) ut luft gjennom nese og/eller munn, kommer opp og trekker pust, dykker ned og gjentar øvelsen tre ganger

Aktivitet 6 - dykke:

Eleven skal kunne kombinere det å hoppe fra bassengkant/brygge – dykke – orientere seg under vann – hente gjenstander til overflaten.

Aktivitet 7 - flyte:

Eleven skal kunne flyte på magen og på ryggen (helst med armene strukket foran hodet) i minst 15 sekunder på hver side.

Aktivitet 8 - gli:

Eleven skal kunne kombinere aktivitetene hoppe − flyte opp − innta linjeholdning på magen i vannflaten − gjøre krålbeinspark med armene strukket frem − dreie over på ryggen – gjøre beinspark i linjeholdning og puste.

Aktivitet 9 - fremdrift:

Eleven skal kunne stupe uti på dypt vann − svømme 12,5 m på magen − skifte retning − svømme 2−3 m mot startstedet − stoppe − flyte i 30 se- kunder − svømme på ryggen tilbake til utgangspunktet.

Aktivitet 10 - fremdrift:

Eleven skal kunne falle uti på dypt vann. Svøm 100 m på magen og underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene. Stopp og hvil (flyt på mage, rull over, flyt på rygg) samlet i tre minutter. Svøm deretter 100 m på rygg og ta seg opp på land.

Aktivitet 11 - svømming:

Ligg på magen med hodet nede i vannet. Hold pusten. Svøm fem meter kun gjennom å sculle med armene.

Aktivitet 12 - svømming:

Hopp/stup uti på dypt vann, svøm 50 m krål og 50 m bryst, dykk ned til bunnen og plukk opp en gjenstand. Svøm 50 m på rygg og 50 m på siden.

Aktivitet 13 - selvberging:

Bør utføres utendørs. Ha på jakke, skjorte, langbukse og sko. Hopp uti på dypt vann og hold hodet over vann. Svøm 25 m på magen og underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene. Stopp, trå vannet, scull, flyt og orientere seg, samlet i ett minutt. Svøm deretter 25 m på rygg/side og ta seg opp på land.

Aktivitet 14 - førstehjelp:

Demonstrer og hvordan gi en bevisstløs person frie luftveier og legg vedkommende i sideleie 

Aktivitet 15 - førstehjelp:

Rense et skrubbsår eller lite kutt og dekke dette til på en slik måte at plaster – forbinding fester seg og blir sittende på plass.

Aktivitet 16 - svømming:

Hopp/stup uti på dypt vann, svøm 100 m krål og 100 m bryst, dykk ned til bunnen og plukk opp en gjenstand. Hvil flytende i 1 minutt. Svøm 100 m på rygg og 100 m på siden.

Aktivitet 17 - svømming:

Kunne svømme en lengre distanse sammenhengende (for eksempel 500, 1000 eller 1500 meter) med varierte svømmeteknikker

Aktivitet 18 - livredderens slagord:

Ved en gitt situasjon, velge egnet redningsmetode og forklar valget

Aktivitet 19 - redning inne:

Utfør sammenhengende: Hopp/ stup uti, svøm 40 m på mage, dykk ned og plukk opp synkedukke fra bunn, ilandfør den 20 m, og gjennomfør direkte god hjerte- og lungeredning på øvelsesdukke.

Aktivitet 20 - redning ute:

Tilpasset de aktuelle forhold med skjorte og bukse (eller trøye og stillongs), utfør sammenhengende: Livrednings-hopp, svøm 20 m på mage, ilandfør en person 20 m ved bruk av forlenget arm. (Ved gjennomføring i kaldt vann, gå kontrollert uti og reduser distansene.)

Aktivitet 21 - livreddende førstehjelp:

Kunne gjenkjenne symptomer på og gi førstehjelp ved alvorlig nedkjøling, tilkalle hjelp og gjennomføre hele hjerte- og lungeredningsforløpet (HLR) på dukke (inkl. bruk av hjertestarter dersom det er tilgjengelig)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!