Innledning

Norge er et land omkranset av hav og vi har mange fjordarmer, innsjøer og små og store vassdrag. Sjø og vann er ofte arbeidsplassen for voksne og lekeplassen for barn. Det er derfor viktig at alle lærer seg å ha nær omgang med sjø og vann.

Å lære å svømme tidlig i barndommen er grunnleggende for å kunne delta i og være fortrolig med ulike aktiviteter i, ved og på vann.

Skolen skal bidra til at elevene får ferdigheter som setter dem i stand til å kunne svømme, og berge seg selv og andre. En opplæringssituasjon skal gi elevene en blanding av noe de kan, og noe de må strekke seg mot. Det skaper motivasjon for å lære. 

Opplæring i svømming og livredning skjer i samspill mellom skolens opplæring, fritidstilbud fra frivillige organisasjoner og foreldrenes oppfølging av egne barn. De frivillige organisasjonene tilrettelegger opplæringstilbud på fritiden som støtter opp om skolens målsetting. Foreldrene har et særskilt ansvar for å følge opp egne barn og vite hvilke ferdigheter de har. Det er et felles ansvar å hindre at drukningsulykker skjer.

Dette støttemateriellet er rettet mot lærere og instruktører i grunnskolen. Det synliggjør hva som ligger i kompetansemålene innen svømme- og livredningsopplæringen, og hva som kan bidra til å gjøre opplæringen god og effektiv. Støttemateriellet er utarbeidet av representanter fra Norges Svømmeforbund, Norges Livredningsselskap, Norges idrettshøgskole og Landslaget Fysisk Fostring i skolen på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Veien mot svømmedyktighet og selvbergingsevne skal bidra til at elevene kan nyte gleden og friheten det innebærer å kunne svømme.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!