Veiledning til læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid

Lenker til nettressurser

Nasjonale sentre

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking

Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

Nasjonale satsinger 

Ungdomstrinn i utvikling

Ressurser for ungdomstrinnet fra Skrivesenteret

Lesesenteret

Ny GIV – variert og motiverende lese- og skriveopplæring

Skrivesenteret

Lesesenteret

FYR – fellesfag, yrkesretting, relevans

Skrivesenteret

Lesesenteret

Vurdering for læring 

Rammeverk for grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter

Skriving som grunnleggende ferdighet

Lesing som grunnleggende ferdighet

Muntlige ferdigheter

Muntlig presentasjon

Enkel retorikk til muntlig fremføring

Muntlige aktiviteter

Hva ligger til grunn for karakteren i norsk muntlig

Digitale ferdigheter

Ny definisjon

Sammensatte tekster

Digitale verktøy i skriveopplæringen

Regneferdigheter

Matematikkbegreper

Regning i norsk

Lesing og skriving på ulike alderstrinn

Leseopplæring

Nynorsk alderssteg

Fem-prinsipper for god skriveopplæring

God lese- og skriveopplæring på ungdomstrinnet

God leseopplæring for lærere på ungdomstrinnet

Tipshefte og film om variert undervisning

Nynorsk alderssteg ungdomstrinn

Den litterære samtalen

Hvordan gjennomføre litterære samtaler

Samtalar om ein skjønnlitterær tekst på 10.trinn

Rammer for skriving

Rammer for skriving

En bro mellom lesing og skriving

Lese- og skriveopplæring for språklige minoriteter

Youtube 

Brosjyrer Veiledning grunnleggende norsk

Videregående læringsressurser

Særskilt språkopplæring

Kognitive språk

Lexin

Grammatikkspill

Norsk grammatikk som andrespråk

Minoritetsspråklige elevers møte med tekster i ulike sjangere

Lesing for elever med behov for tilrettelegging

Nynorsk ressursbase for skulen/minoritetsspråklege

Lesing og skriving på yrkesfag

Yrkesretting og relevans i fellesfag i videregående skolesenteret.

Skrivesenteret

Muntlig respons på elevtekster

Muntlig respons på elevtekster i norsk

Vurdering for læring for å fremme elevenes skriveutvikling

Eksplisitt skriveopplæring i alle fag

Bokanbefalinger

Faglitteratur

Bokanbefalinger

Nynorskbok

Leselyststrategi 2013

Deichman

Nedlastbare hefter

Kartleggingsmateriell

Bøker og hefter

Gavnos

Hefter fra lesesenteret 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!