Veiledning til læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid

Fagets egenart

 

Norskfaget er både et dannelsesfag og et ferdighetsfag. Norsk for språklige minoriteteter med kort botid i Norge skal gi minoritetsspråklige elever kunnskaper og ferdigheter som skal styrke deres språklige trygghet og identitet, og ruste dem til å delta aktivt i kultur og samfunnsliv. Samtidig har faget et særlig ansvar for å utvikle elevenes grunnleggende språkferdigheter. For elever med kort botid i Norge er gode språkferdigheter både et norskfaglig mål og et nødvendig grunnlag for læring i alle fag.

Læreplanen i norsk språklige minoriteteter med kort botid i Norge er en andrespråkplan tilpasset elever med en annen språk- og kulturbakgrunn enn etnisk norske elever. Planen er frivillig å bruke og likeverdig med ordinær læreplan i norsk. Den ligger nær opp til ordinær norskplan når det gjelder innhold og struktur, men legger opp til at elevene skal lære mye på kort tid. Planen skiller seg fra ordinær norskplan ved at den har et tydeligere språklæringsperspektiv, og at den gir ekstra støtte til å forstå norsk språk og kultur. Den trekker også inn elevenes kunnskap om eget språk og egen kultur i arbeidet med å lære norsk.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!