Yrkesretting av fellesfaget norsk

Yrkesretting er lokalt arbeid med læreplaner der læringsmålene tar utgangspunkt i kompetansemål fra både fellesfaget og elevenes programfag. Opplæringen blir motiverende når elevene får arbeide med lærestoff og emner som er autentiske og relevante for programfaget deres.

I rammeverk for FYR-prosjektet 2014-2016 kan du lese mer om yrkesretting og relevans.

Læreplanen i norsk har et stort handlingsrom for samarbeid på tvers av fag. Så godt som alle kompetansemål i faget gir mulighet til å arbeide med tekster og problemstillinger fra programfaget. Noen kompetansemål fordrer en tverrfaglig tilnærming. Når eleven skal kunne «skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram etter mønster fra ulike eksempeltekster», forutsetter det at de får arbeide med språk og tekster som er gyldige og relevante for faget deres.

Du kan hente inspirasjon fra FYR (fellesfag, yrkesretting og relevans): http://fyr.ndla.no/, og heftet «Mål og møteplasser», som er utarbeidet til FYR-prosjektet.

Her finner du "Mål og møteplasser"

Dette er et praktisk verktøy i arbeidet med yrkesretting og flerfaglig samarbeid i norsk.

Fire «møteplasser» mellom norskfaget og alle programfag blir definert i dette heftet:

  • Å presentere kunnskap – skriftlig, muntlig, multimodalt og digitalt
  • Språk, begrep og sjangere som hører til programfaget
  • Faget/ yrket i samfunnet og i framtida
  • Demokrati og medborgerskap

Innenfor disse temaene fins det utallige muligheter for fagsamarbeid som vil styrke elevens læring i både fellesfaget og programfaget. Under er eksempler på undervisningsopplegg som ble presentert på nasjonale skoleringssamlinger høsten 2014.

Møteplasser mellom norskfaget og BA, TIP og EL

Møteplasser mellom norskfaget og DH og HO

Møteplasser mellom norskfaget og RM, SS, NAT og MK

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!