Fagets egenart

Norskfaget er både et dannelsesfag og et ferdighetsfag. Det betyr at faget skal gi elevene kunnskaper og ferdigheter som skal styrke deres språklige trygghet og identitet, og ruste dem til å delta aktivt i kultur og samfunnsliv. Samtidig har norskfaget et særlig ansvar for å utvikle elevenes grunnleggende språkferdigheter. Gode språkferdigheter er både et norskfaglig mål og et nødvendig grunnlag for læring i alle fag. 

Læreplanen i norsk inneholder kompetansemål for muntlige ferdigheter, lesing og skriving i en sammenhengende progresjon gjennom hele opplæringsløpet. Veiledningen i norsk tar utgangspunkt i de grunnleggende ferdighetene på norskfagets premisser slik de kommer til uttrykk i tekstene om grunnleggende ferdigheter og i kompetansemål i alle de tre hovedområdene i læreplanen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!