5 Støttemateriell

Karakterstøttende prøver i naturfag på 10. trinn.

Vurdering for læring: Vurdering for læring har til formål å fremme læring og gi grunnlag for tilpasset opplæring.

Forslag til veiledende kjennetegn på måloppnåelse i naturfag etter 10. trinn: Kjennetegn på måloppnåelse er beskrivelser av kvaliteten på kompetanse i fag. Kjennetegnene tar utgangspunkt i kompetansemålene slik de er beskrevet i læreplanene.

Rammeverk for grunnleggende ferdigheter er et grunnlagsdokument som definerer de fem grunnleggende ferdighetene, skisserer deres funksjon og beskriver progresjonen av hver av dem på fem nivåer.

Grunnleggende ferdigheter: På denne siden finner du ressurser som kan støtte deg i å gjøre undervisningen mer praktisk, variert og motiverende.

Nettstedet www.naturfag.no har undervisningstips og temasider med mange ideer til elevaktiviteter.

Nettstedet www.viten.no har nettbaserte undervisningsopplegg som henvender seg direkte til elever innenfor flere aktuelle områder av naturfaget.

Nettstedet www.ndla.no har undervisningsressurser for naturfag Vg1.

www.kraftskolen.no har mange filmer om energi og ulike energikilder.

Nettstedet http://fyr.ndla.no/ har ressurser for de ulike utdanningsprogrammene. 

 

Litteratur

5E-modellen: Bybee, R., Taylor, J. A., Gardner, A., Van Scotter, P., Carlson, J., Westbrook, A., Landes, N. (2006). The BSCS 5E Instructional Model: Origins and Effectiveness. Colorado Springs, CO BSCS.

”Hyttetur med spøkelser” er oversatt fra Bonding Chemistry and Argument: Teaching and Learning Argumentation through Chemistry Stories, Sibel Erduran and Aybuke Pabuccu 2012

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!