Eksempel 6: Energi og miljø

5.-7. årstrinn 

Elevene skal lære om energi og miljø gjennom varierte oppgaver. I opplegget kan elevene arbeide med tekster, produsere tekster og delta i debatt slik at de utvikler kunnskap i emnet. De varierte aktivitetene gjør at elevene kan få oppgaver tilpasset sitt nivå og sine interesser. Læringen kan styrkes gjennom varierte vurderingsformer. Læringsaktivitetene legger opp til flerfaglighet, og elevene må bruke alle de grunnleggende ferdighetene.

Kompetansemål

Elevene skal kunne

 • gjøre rede for bruken av noen energikilder før og nå, og innhente informasjon og statistikk fra ulike kilder for å beskrive og diskutere mulige konsekvenser av energibruken for miljøet lokalt og globalt.

En grundig beskrivelse av et undervisningsopplegg om energi og miljø kan du finne på naturfag.no/veiledning-lareplanen. Nedenfor er opplegget beskrevet ved hjelp av læringsmål og innholdsoverskrifter.

Forslag til læringsmål

Jeg kan

 • beskrive hva vi forstår med energi og energikilder
 • forklare at alt som hender, involverer energi
 • trekke ut naturfaglig informasjon om energikilder fra artikler i aviser, tidsskrifter eller på Internett, systematisere informasjonen ut fra noen valgte kriterier og presentere resultatene
 • beskrive energikilder som var i bruk i tidligere tider, både i Norge og i andre deler av verden
 • sammenlikne energibruk før og nå og diskutere utviklingen
 • diskutere mulige konsekvenser for miljøet lokalt og globalt ved ulike typer energibruk og ved økende energibruk 

Undervisningsopplegget inneholder:

 • Forslag til nøkkelord og begreper
 • Kommentarer til gruppeinndeling
 • Forslag til start
 • Idémyldring
 • Begrepslæring– aktivering og bruk av elevenes forkunnskaper
 • Forslag til rollespill
 • Forslag til lesestrategier, overraskende besøk i klasserommet, vurderingsopplegg, tidsmaskin for å lære om tidligere tiders energibruk
 • Forslag til kjennetegn på måloppnåelse
 • Kommentarer til tilpasset opplæring

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!