Eksempel 5: Mineraler og bergarter

5.-7. årstrinn 

Dette temaet gir gode muligheter til å bruke nærområdet i læringsprosessen. Elevenes læring kan styrkes ved å bruke lokale ressurspersoner i undervisningen, for eksempel interesseorganisasjoner innen geologi. Det kan være nyttig å trekke inn erfaringer og kompetanse elevene har fra undersøkelser, observasjoner og klassifisering de allerede har arbeidet med.
Kompetansemål

Eleven skal kunne

 • beskrive hvordan noen mineraler og bergarter har blitt dannet, og undersøke noen typer som finnes i nærområdet 
Forslag til læringsmål og aktiviteter

Jeg kan

 • observere stein og beskrive ulike steiner fra nærområdet
  • Tips til deg som lærer: Som en start kan elevene jobbe i par eller grupper og bruke steinatlaset når de undersøker og diskuterer hvordan de skal kategorisere ulike steiner: prikkete, stripete og «lag på lag» stein. Se opplegget på nettsiden: http://www.naturfag.no/stein
  • beskrive forskjellene på de tre hovedbergartene: magmatisk, metamorfe og sedimentære
   • Tips til deg som lærer: Undersøke steiner og forklare om steinene er mineraler, eller hvilken type bergart de er. «Lese» steiners historie.
  • forklare hva mineraler er, beskrive egenskaper til mineraler og gi eksempler på noen ulike mineraler (kvarts, feltspat, glimmer, kalkspat)
   • Tips til deg som lærer: Hardhetstesten: La elevene sjekke hvor harde mineralene er ved forsøke å lage riper. Hvilke mineraler lager riper i hvilke?
  • formulere naturfaglige spørsmål om noe de lurer på om bergarter og mineraler i nærområdet, og foreslå mulige forklaringer på disse spørsmålene
   • Tips til deg som lærer: ABC om berggrunn er en artikkelsamling om noen bergarter og jordarter i Norge
  • lage en plan for å undersøke mineraler og bergarter, gjennomføre undersøkelsene og presentere resultatene

 

Noen forslag til nøkkelord og begreper

geologi, geolog,bergart, mineral, vulkan, magma, sedimentær bergart, eruptiv bergart, metamorf bergart, fossil, larvikitt.

Forslag til egenvurdering underveis

Elevene tar stilling til om de er enige i påstandene under, og hva de eventuelt kan gjøre for å slutte seg til påstandene helt og fullt:

1) Jeg kan forklare hva et mineral er, og gi eksempler på noen ulike mineraler:

helt enig – noe enig – ikke enig

2) Jeg kan beskrive tre måter bergarter blir dannet på:

helt enig – noe enig – ikke enig

3) Jeg kan beskrive hva fossiler er, og hva de kan fortelle oss om fortiden:

helt enig – noe enig – ikke enig

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!