Eksempel 4: Luft og vær

3. -4. årstrinn

Disse to kompetansemålene kan være nyttig å se i sammenheng, fordi været er knyttet til lufta rundt oss. Når kompetansemålet sier at elevene skal utforske fenomener, handler det om å formulere gode problemstillinger som elevene kan utforske gjennom egne forsøk og observasjoner. Gjennom dette arbeidet kan elevene lære å bruke grunnleggende ferdigheter, spesielt regning.
Kompetansemål

Elevene skal kunne

 • utforske fenomener knyttet til luft og lyd, beskrive observasjonene og foreslå forklaringer
 • registrere og beskrive egne observasjoner av vær, måle temperatur og nedbør og framstille resultatene grafisk
Forslag til læringsmål og aktiviteter

Jeg kan

 • finne ut hva en meteorolog er og gjør
 • bruke symbolene i værvarslingen i TV som et utgangspunkt: Hva betyr pilene, tallene, fargene, de ulike skyene og andre symboler på værvarslingen på TV?
 • samtale om og reflektere over hva luft er, og hva det betyr at lufta er ren
 • utforske om luft tar plass, veier noe, lar seg presse sammen og om den trykker.
  - Forslag til aktiviteter/forsøk du kan gjøre med elevene:

            Luft presser ned et lys som flyter på vann
            Luftraketten
            Flaske klemmes sammen (høytrykk og lavtrykk)
            Grubletegning: Ballong

 • finne ut hvordan varm luft oppfører seg i kald luft, og beskrive det som skjer
  - Forslag til aktiviteter/forsøk du kan gjøre med elevene:

            Varmluftsballongen

 • utforske hva som skal til for at luft kan få ting til å sveve
  - Forslag til aktiviteter/forsøk du kan gjøre med elevene:

             Luft i bevegelse

 • beskrive med egne ord hva vind er, og samtale om de begrepene vi bruker for å beskrive vind
 • registrere hva slags former for nedbør vi har, og reflektere over når og hvor de ulike formene forekommer
 • observere været og registrere observasjonene
  - Værstasjon er et undervisningsopplegg med forslag til aktiviteter
 • lese og samtale om hvilken informasjon værmeldinger i aviser inneholder
  - Værvarsel
  - Kategorisere skyer: Skyatlas og Fotografere skytyper
 • lese av lufttrykk over tid ved hjelp av et barometer, sammenlikne med været og finne ut om det er noen sammenheng.
 • lese artikler om værfenomener og lage en oversikt over hvilke ord de forstår, og finne ut av begreper de ikke forstår
 • lage ulike grafiske framstillinger av værdata
Noen forslag til nøkkelord og begreper
meteorologi, meteorolog, luft, atmosfære, temperatur, vind, skyer, nedbør, værsystem, værobservasjoner, høytrykk, lavtrykk, kaldfront, varmfront, atmosfære, lyn, torden, værtegn

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!