Eksempel 3: Endringer av stoffer

3.-4. årstrinn 

Epler som blir brune, spiker som ruster og fyrverkeri er noen eksempler på stoffer og stoffblandinger som endrer karakter. Som en start på å lære om slike endringer, kan læreren ta utgangspunkt i endringer elevene har observert og samtale med elevene om disse. Arbeid med begreper, for eksempel varige og midlertidig forandring og sortering etter egenskaper som fast, flytende og gass, vil være sentralt i elevenes læring.
Kompetansemål

Elevene skal kunne

 • gjennomføre forsøk som viser at stoffer og stoffblandinger kan endre karakter når de blir utsatt for ulike påvirkninger 
Forslag til læringsmål og aktiviteter

Jeg kan

 • samtale om likheter og forskjeller på midlertidige og varige forandringer
 • utforske stoffer som endrer karakter (midlertidig og varig) og bruke faglige begreper for å beskrive observasjoner fra forsøkene
  • Tips til deg som lærer: Ta utgangspunkt i vann, is og vanndamp. La elevene samtale om observasjonene sine av disse stoffene og skrive dette ned i en enkel tabell.
  • Tips til deg som lærer: Mange elever tror at vannet forsvinner når vann blir til vanndamp. Ta utgangspunkt i grubletegningen Hvor blir vannet av når klær tørker?
  • Hva betyr det at noe brenner opp? Hvor blir for eksempel veden av? La elevene diskutere hva som skjer når noe brenner.
 • beskrive og diskutere kjennetegn på faste stoffer, flytende stoffer og gasser
  • Tips til deg som lærer: Bruk Grubletegningen ”Væsker” som utgangspunkt for en diskusjon der elevene samtaler om og diskuterer egenskapene til ulike stoffer. Elevene kan også diskutere om de for eksempel tror barberskum, gelé, leire og sand er faste stoffer, væsker eller gasser.
 • gi andre eksempler enn is, vann og vanndamp på faste stoffer, flytende stoffer og gasser
  • Tips til deg som lærer: Her kan elevene lage tre kolonner under overskriftene fast, flytende og gass og skrive ned alle eksemplene de kan komme på. Gasser vil erfaringsmessig være det mest problematiske. Da kan læreren gjennom samtale lede elevene fram til ulike gasser.
 • systematisk samle inn observasjonsdata fra forsøk med kjemiske reaksjoner og beskrive det som skjer ved å bruke naturfaglige begreper
  • Tips til deg som lærer: Aktivitetene i Spennende stoffer bygger på undersøkelse av de fire hvite stoffene: sukker, salt, potetmel og natron. Elevene skal bruke sansene og noen enkle påvisningsprøver for å finne egenskaper som skiller stoffene fra hverandre, og egenskaper som er felles for stoffene. 
Noen forslag til nøkkelord og begreper

stoff, stoffblanding, forandring, varig, midlertidig, kjennetegn, egenskap, reaksjon, flytende, fast, væske, gass, kjemi, fordampe, kondensere

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!