Eksempel 2: Lys

1.-2. årstrinn 

Hva er lys? Med utgangspunkt i forsøk med lys og observasjoner av lys skal elevene lære lysbegreper ved å sette ord på observasjonene sine. Temaet gir også muligheter til å få erfaring med og lære om refleksjon dersom de samtidig arbeider med kompetansemål fra teknologi og design der de skal lage gjenstander som bruker refleksjon fra lys.
Kompetansemål

Elevene skal kunne

 • gjenkjenne faresymboler for farlige stoffer og for farlig lys
 • gjøre forsøk med vann og lys og samtale om observasjonene  
Forslag til læringsmål og aktiviteter

Jeg kan

 • samtale om og filosofere over hva det vil si å se noe, og hva som skal til for at vi kan se ting
  • Tips til deg som lærer: Start med undring og samtale med elevene om hva som skal til for at vi skal se noe. Kan du se noe i et helt mørkt rom? Hvorfor er det slik? Det er ikke opplagt for elevene at alle ting vi ser, sender ut lys eller reflekterer lys som treffer øynene våre.
  • Du kan bruke noen grubletegninger for å la elevene filosofere over ulike situasjoner med lys og mørke:
  • beskrive observasjoner av ulike lyskilder
   • Tips til deg som lærer: Bruk ulike lyskilder, for eksempel lys fra lyspære og fra lysstoffrør, stearinlys, lommelykt, sykkellykt, sollys, månelys, refleks, billykt og laser, og la elevene observere og samtale om observasjonene sine. Hva er det som får lyskilden til å lyse?
    • Det er forskjell på sola og månen, billykt og refleks. Sola og billykta sender ut lys, og de andre reflekterer lys.
    • Beskrivelser kan dreie seg om sterke og svake lyskilder og om fargen på lyset fra lyskilden.
   • Tips til deg som lærer: La elevene lage en oversikt over hvilke lyskilder som sender ut lys selv, og hva som reflekterer lys. Hvilken rolle har speil i denne sammenhengen?
   • Bruk Grubletegning: Lommelykter som utgangspunkt for en diskusjon.
  • kjenne igjen faresymbolet for farlig lys og samtale om hvilke skader lys kan gi
   • Tips til deg som lærer: Vis elevene piktogrammet for farlig lys og la dem skrive ned argumenter for hvorfor noen lyskilder har dette symbolet. Kjenner de til slike lyskilder?
  • utforske hvordan speil virker og beskrive observasjonene
   • Tips til deg som lærer: La elevene leke med små speil. Det er mulig å få tak i billige speil i en forretning som skjærer til speil. Dere kan spørre etter brekkasjespeil og få dem skåret til i størrelsen 7 cm x 10 cm. La elevene utforske og beskrive speilbildet av seg selv: Opp-ned, høyre-venstre, kommer nærmere – fjerner seg. Læringsaktiviteter:
  • lage gjenstander som bruker refleksjon av lys (se kompetansemål under teknologi og design)
Noen forslag til nøkkelord og begreper:

lys, mørke, syn, øye, blind, skygge, lyskilder, refleks, refleksjon, sollys, «månelys», speil, speilbilde, linser, briller, brennglass, lupe, farlig lys, laser, periskop, kaleidoskop

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!